โรงงานผลิตพลาสติกใส พีวีซี รับผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูจากพลาสติก

พลาสติก (Plastic) เป็นสิ่งที่ทำมาจาก วัสดุอินทรีย์ธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น เซลลูโลส,ถ่านหิน,ก๊าซธรรมชาติ,เกลือและแน่นอนน้ำมันดิบ ในส่วนของน้ำมันดิบ จะเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนมากที่สุด นั้นก็เพราะภายในน้ำช้ำมันดิบ มีสารประกอบหลากหลายชนิด ซึ่งมากกว่า หนึ่งพันชนิดอย่างแน่นอน และก่อนที่จะนำมาใช้ได้ ต้องผ่านกระบวนการก่อนถึงจะสามารถนำมาใช้งานได้จริง

การผลิต พลาสติกใส (Plastic)

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการกลั่น

จะเริ่มต้นด้วยการกลั่นน้ำมัน จากโรงกลั่นน้ำมัน โดยจะนำสิ่งที่แยกตัวออกมาจากน้ำมัน ที่มีสวนผสมของ ไฮโดรคาร์บอน hydrocarbon (สารประกอบทางเคมีประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน) ที่มีความแตกต่างของโครงสร้างโมเลกุล ที่มีชื่อเรียกว่า แนปทา (naphtha) มีคุณสมบัติเป็นสารที่เป็นผลึก มีกลิ่น สีขาว ซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญสำหรับการผลิตพลาสติก

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์

กระบวนการสังเคราะห์แบบควบแน่น ที่เกิดขึ้นมาจากโมโนเมอร์ 2 ประเภท ซึ่งแต่ละอันมีโมเลกุลขนาดเล็ก ที่มีหน้าที่เหมือนกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ในตอนท้ายของโมเลกุล หรืออาจเกิดจาก โมโนเมอร์เพียงชนิดเดียว ที่มีกลุ่มฟังก์ชันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ที่ส่วนท้ายของโมเลกุล  สามารถโต้ตอบกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์มีโมเลกุลขนาดใหญ่

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดนี้ ส่วนใหญ่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กยกกตัวอย่าง เช่น H2O, HCl และ CH3OH เป็นผลพลอยได้ ทำให้จำนวนอะตอม ในหน่วยซ้ำของโพลีเมอร์ มีค่าน้อยกว่าจำนวน อะตอมในโมเลกุลโมโนเมอร์ตัวอย่างของพลาสติกที่ผลิตโดยการสังเคราะห์การควบแน่น โพลีเมอร์แต่ละตัวมีคุณสมบัติโครงสร้างและขนาดของมันเอง ขึ้นอยู่กับโมโนเมอร์พื้นฐานชนิดต่าง ๆ ที่ใช้

พลาสติกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักนั้นก็คือ

 • เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)  สามารถอ่อนตัวได้เมื่อโดนความร้อน และจะกลับมาแข็งตัวอีกครั้งเมื่อความร้อนถูฏระบายออกหมด
 • เทอร์โมเซ็ต (Thermoset)เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทนต่อปฏิกิริยาทางเคมีได้ดี

ชนิดของ เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

 1. Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ลาสติกที่หลอมใหม่ได้ยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน ทำให้ขึ้นรูปง่าย ใช้การผลิตถ้วยหรือ ภาชนะเป็นต้น
 2. โพลีคาร์บอเนต Polycarbonate (PC) มันเป็นพลาสติกที่ใสและแข็งมาก ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี ดังนั้นมักจะใช้ในการทำผลิตภัณฑ์แทนกระจกหรือแก้ว
 3. เอทิลีน Polyethylene (PE) นิยมนำไปใช้ทำถุงฟิล์มหด และฟิล์มยืด ฝาขวด ขวดน้ำ เป็นต้น เนื่องจากยืดตัวได้ดี
 4. Polyethylene Terephthalate (PET) มีความใสและเหนียวสูง ป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ดี นิยมใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ขวดสำหรับบรรจุของเหลว เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดเครื่องดื่มและขวดน้ำมัน แผ่นอะลูมิเนียมฟอยส์ เคลือบพลาสติก หรือแผ่นฟิล์มเป็นต้น
 5. พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน Polytetrafluoroethylene (PTFE) เป็นฟลูออโรพอลิเมอร์สังเคราะห์ ทนอุณหภูมิที่สูงและต่ำได้ดี ใช้เป็นสารหล่อลื่น ใช้เป็นสีทาผนัง ไปจนถึงใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และการบิน
 6. โพลีไวนิลคลอไรด์ Polyvinylchloride (PVC) เป็นพลาสติกที่สามารถแปรเปลี่ยนสมบัติได้ มักใช้ในรูปแบบของขวด ฟิล์ม
 7. และแผ่น นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
 8. โพลี (เมทิลเมทาคริเลต) ( PMMA ) หรือ อะคริลิคโพรพิลีน (PP) เป็นเทอร์โมพลาสติกใส ที่มักใช้กับกระดาษ
 9. พอลิสไตรีน Polystyrene (EPS) เป็นต้นต่อของการผลิตโฟมดีๆ นี้เอง
 10. สไตรีน (PS) วัสดุที่ทำจากพอลิสไตรีน แก้วโฟมที่ใช้แล้วทิ้ง จานหรือถาดพลาสติกใส่อาหาร

ชนิดของเทอร์โมเซ็ต (Thermoset)

 1. อีพอกไซด์ Epoxide (EP)
 2. ฟีนอล – ฟอร์มาลดีไฮด์ (PF)
 3. โพลียูรีเทน (PUR)
 4. เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว (UP)